ถ่ายโมเดล Batman (tetsuya)

ถ่ายรูปโมเดลฟิกเกอร์ Batman (Tetsuya/PlayArtKia)